Vilkår og betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.furuheimmote.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse på mail.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.furuheimmote.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.
Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. 
Vi leverer kun i Norge.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. (Klikk på lenkene for mer informasjon.).
Der salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

Selger: Furuheim mote (Org: 913954718MVA), 3731 Skien, Sveene 32, [email protected], 35 49 99 55 og blir i det følgende benevt som "vi" eller "oss."

Kjøper: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

​- LOGG INN ELLER REGISTRER DEG - KUN ETT-STEG KASSE. RASKERE BLIR DET IKKE.

1. Valg av produkt (størrelse, antall, evt. farge)

2. Kjøp (for å legge til i handlekurv)

3. Klikk deretter på handlekurv og velg kasse

4. Velg enten å registere deg (helg gratis), eller logg inn hvis du har bruker. (fordeler ved registering er historikk og raskere for å gjennomføre flere kjøp)

5. Fyll ut fakturadetaljer (dette vil være automatisk for registrete kunder, men de kan også velge annet om ønskelig)

6. Levering eller hent selv din vare i vårt lokale her i Skien (Informasjon om hvor, står over)

7. Betaling og godkjenning av vilkår og betingelser er nødvending for å fullføre kjøpet.

8. Mottak av ordrebekreftelse m/angrettskjema på mail.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. OBS! Ta kontakt om du skal ha uten merverdiavgift.

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller take nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til 
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til 
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som 
skyldes egenskaper ved varen selv. 

 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker 
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om 
den ellers har mangler. 
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til 
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11. 

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller 
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget 
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom 
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. 
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og 
varen ikke er levert. 
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav 
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, 
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene 
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve 
avtalen hevet og erstatning fra selgeren. 
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at 
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg 
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren 
urimelige kostnader. 
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller 
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får 
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta 
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det 
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. 
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting 
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik 
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. 
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve 
forholdsmessig prisavslag. 
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er 
uvesentlig. 
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider 
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. 
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. 
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og 
eventuelle garantier stilt av selger. 

 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 

Når du handler hos oss oppbevarer vi opplysninger som b.la. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å kunne levere varene til deg, samt kunne kontakte deg i forbindelse med din bestilling. Bruk av personopplysninger til andre formål, som f.eks. å sende deg informasjon om nyheter og tilbud gjennom vårt nyhetsbrev blir kun gjort med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. 

Vi leverer per i dag produkter fra nettbutikken kun til forbrukere som bor i Norge.
Pakkene blir sendt med posten som har leveringstid ca 1-5 dager avhengig av hvor du bor. Lengre distanser kan forekomme på 6-7 dager.

Ved retur kan du fylle ut dette skjemaet: http://furuheimmote.no/index.php?route=account/return/insert  - Har vi spørsmål vedrørende skjemaet kommer vi til å ta kontakt med deg enten på mail/tlf.

Andre alternativer er: Mail og telefon.

Mail: [email protected]

Telefon: 96969637

Vi ønsker å løse returforespørsel på best mulig måte, så ta kontakt før du sender en vare i retur.

Dersom du ikke henter varen vil du bli fakturert for frakt, emballasje, og ekspedisjonsgebyr på 50 kr.

Frakt kan varerie, men ca 150 kr èn vei (m/retur 300.-)

Emballasje - 10 kr.

Ekspedisjonsgebyr - 50kr

Ca. totalt: 360 kr. 

Faktura kan mottas per e-post/postkasse, kunde blir kontaktet før dette blir utsendt.

Kjøpesummen gjøres opp med bank- eller kredittkort (Visa eller Mastercard). Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når bestillingsfristen går ut.

Betalingen gjøres trygt gjennom Nets sine sider.

Undertøy til dame og herre kan ikke returneres/byttes.

Dersom angreretten, eller annen form for retur benyttes i form av at salgskampanjen ikke samsvarer, vil kunden bli belastet for dette.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post/utskrift). Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerett skjema kan lastes ned her

[email protected]